Seaside Turizm 1997 yılında Fethiye'de kurulmuştur. 

1997 yılından bu yana 20 ülkeden toplam 500000'den fazla turiste hizmet veren firmamızla seyahatlerinize yön verin…

Sizlere daha iyi hizmet üretebilmek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için sürekli iyileştirme ve değişim ilkeleri çerçevesinde anket uygulaması yapılmakta, az sayıda da olsa bize  ulaşan memnuniyetsizlikler tek tek değerlendirilmekte ve dikkate alınmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hızla gelişen hizmet sektöründe, müşteri istek, ihtiyaç ve beklentilerini doğru algılayıp karşılamak; faaliyetlerimizi uluslararası anlaşmalar, turizm mevzuatı, kanun ve yönetmenliklere uygun olarak yürütmek; yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarımızda insanların kültürel değerlerine, doğaya ve çevreye saygılı olmak, sürdürülebilir turizm ilkelerine ve verdiğimiz sözlere bağlı kalmak; en önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın ve turizme yeni açılmış yerlerdeki tedarikçilerimizin eğitimine katkıda bulunmak; hedef büyüterek sürekli iyileştirmeye odaklanmak; adı kalite ile birlikte anılan firmamızı alanında rakipsiz kılmak ve "MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ" ni olası en üst düzeyde sağlamak temel POLİTİKAMIZDIR.

TUR HAZIRLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNDEKİ İLKELERİMİZ

-Seaside Turizm Ege ve Akdeniz’in farklı bölgelerindeki kültürel ve doğal  zenginliği keşfetmek isteyen herkese hizmet verir. Katılımcılar arasında din, dil, ırk ayrımı yapmaz.

-Tüm gezi programlarımız titizlikle oluşturulur ve olağanüstü koşullar dışında aynen uygulanır.

-Olağanüstü hava ve yol  koşullarında rehberimizin tur programında değişiklik yapma hakkı vardır.

-Seaside  Turizm katılımcı dostlarıyla birlikte zamanın önemli olduğunu bilir ve  programda belirtilen zamanlamaya uyar.

-Seaside  Turizm rehberlerini konularında uzman, yöreyi iyi bilen  profesyonel kişiler arasından seçer.

-Seaside  Turizm "çevreci ve korumacı" bir yaklaşımla tur düzenlediğimiz bölgelerin flora ve faunasına, kültürel değerlerine ve  insanına saygı duyar. Tur düzenlediği bölgelerdeki yöre insanının gelenek ve göreneklerine aykırı ve yörenin özgün yapısına zarar verecek davranışlardan özenle kaçınır.

-Bölge insanına artı değer yaratmak için gerekli çabayı harcar.

-Tüm faaliyetlerini hukuk kurallarına uygun olarak belirler, bu konuda oluşabilecek olumsuzluklara karşı aktif tavır alır. Yerel turizm örgütleri ve yerel makamlarla uyum içinde çalışmaya gayret eder.

- Turizm için küresel etik kuralları benimser ve uygular.

"Sürdürülebilir Turizm" ilkelerini benimser ve bu konuda gerekli çabayı harcar Seaside  Turizm.

-Antik kentleri gezerken eserlere dokunmaz, Üzerlerine çıkmaz, yazı yazmaz ve kazı alanlarından değersiz bile olsa parça almaz. Yerlere çöp ve sigara izmariti atmaz.

-Seaside  Turizm otobüslerinde kuruyemiş yenmesine izin vermez ve yemez.

-Seaside  Turizm çöplerini doğada bırakmaz, aracına kadar taşır ve araçta görevli arkadaşına teslim eder.

-Seaside  Turizm'un yurt içi turlarında, rehber, kaptan ve hizmet elemanları için bahşiş verme zorunluluğu yoktur. Ancak iyi hizmet alınması durumunda bahşiş verilmesi, kalite standardını yükseltecek  ve sizlere hizmet üretenleri mutlu edecektir.

-Yerleşim birimleri veya kırsal alanlarda yerel halkın fotoğrafını çekerken mutlaka önceden izin alınır.

-Seaside  Turizm, turlarında tüketici davranmaz ve çöp üretmemeye özen gösterir. -Yerel halkın şivesini taklit etmeyiz.

-Seaside  Turizm katılımcıları bencil davranmaz, kişisel sorunlarını diğer katılımcılara yansıtmaz ve tüm katılımcılar birbirleriyle yardımlaşır.

-Seaside  Turizm katılımcıları gezi programlarında belirtilen malzeme listesini dikkatlice okur ve onları yanlarında bulundurur.

-Flaşlı fotoğraf çekmenin ve kamera kullanmanın yasak olduğu yerlerde bu kurallara uyar.

-Ulaşım araçlarımızda Seaside  Turizm tarafından belirlenen müzik çalınır veya film ve belgeseller gösterilir. Katılımcıların getirdikleri müziklerin çalınması gibi bireysel talepler rehberin takdirindedir.

-Katılımcılar hizmet aldıkları kurumlara kendileri ödeme yaparlar. Rehberlerimiz bu HİZMETLER için para toplamaz.

-Seaside  Turizm ilke olarak katılımcıların tek tek mikrofona çağrılarak kendilerini tanıtmalarını benimsememektedir. Ancak kendisini tanıtmak isteyen  katılımcılara bu olanak sağlanmakta, ancak, katılımcılar buna zorlanmamaktadır.

-Gezi ücretine dahil olmayan yemeklerde rehberlerimiz yer/yerler önerir, ancak önerilen yerlerden hizmet alma zorunluluğu yoktur. Gezi programını aksatmamak koşuluyla konuklarımız diledikleri yerden hizmeti alabilirler.

-Gidilen noktada alternatif hizmet yerleri yoksa, hizmeti alıp almama konusunda katılımcılar özgürdür.

-Programda aksi belirtilmedikçe yemeklerde alınan alkollü ve alkolsüz içecekler gezi ücretine dahil değildir.

BU GÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ

-Turizmin "kum ve deniz" den ibaret olmadığı, binlerce antik kente ev sahipliği yapan ülkemizin, kanyonlarının , mağaralarının, şelalelerinin, yaylalarının, vadilerinin, dağlarının, göllerinin, ormanlarının, dokusu bozulmamış il, ilçe ve köylerinin, yemek ve folklorik yapısının de turizm değeri taşıdığına inanarak yola çıktık. Hititler'den Frigler'e, Lidyalılar'dan Persler, Romalılar'dan Selçuklular'a ve Osmanlı'ya kadar uzanan süreçte inşa edilen ve günümüze ulaşan eserlerin tanıtılması ve turizmin çeşitlendirilerek yaygınlaştırılması gerektiğine inandık.

Bütün bunları yaparken "sürdürülebilir turizm" ilkesini benimsedik.

Her gittiğimiz noktada bölge insanıyla kaynaştık ve kalıcı dostluklar edindik. Bölge insının gelirinin arttırılması ve turizm değerlerinin korunması için bütün gücümüzle çalıştık. İnsanların bilinçlendirilmesi, türizm kültürünün benimsetilmesi için çalışmalar yaptık.

Bu yüzden: "HER YERDE ADAMIMIZ VAR" diyebiliyoruz.


Blog Blog
Whatsapp